BYTTER PÅ: Spjelkavik skolekorps starter i den første av tre gudstjenester i Spjelkavik kyrkje julaften. De, barne- og ungdomskantor og Åse skolekorps bytter på å delta i de tre gudstjenestene på julaften. Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / spjelkavika.


Tradisjonen tro

Og det er vi så gjerne, tro mot tradisjonene, også de kirkelige. For i jula fylles gudshusene opp.

 


byline friwal

20.desember 2019baronen pageann

 

Spjelkavika.no | JUL: Er du av de som gjerne går en eller flere ganger i kirken jule- og nyttårshelgen?
Da er du ikke alene.
 
Populært.
For i jula er det svært mange som ønsker å besøke en kirke for å gå i gudstjeneste, og i jula er gudstjenestene ofte såkalte familiegudstjenester der en gjerne vier barna en litt ekstra oppmerksomhet.
 
Pågangen har vært stor ved disse gudstjenestene.
 
Så stor at Spjelkavik menighet for en del år tilbake økte fra to til tre gudstjenester, i tillegg til gudstjenestene i området fra Blindheim til Emblem.
 
 
Tre menigheter
Vi har tatt for oss tre menigheter i vårt område.
Spjelkavik kyrkje, Pinsekirka Filadelfia og Borgund kirke.
 
Her har du tidene for gudstjenestene i jule- og nyttårshelgene.
(Saken fortsetter under bildet):

SPJELKAVIK KYRKJE.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Spjelkavik kyrkje.

Vår sekskantede gudshus er plassert på det som en gang var Moa gård og er blant de mest populære kirkene å besøke i jula her i distriktet.
Menigheten har også gudstjeneste i Hatlehol, og da er det Ålesund Folkehøyskole som brukes.
 

24.desember. Spjelkavik kyrkje kl. 13.00.
Julaftangudsteneste v/Knut Bjune.
Spjelkavik skolekorps spiller.
Silke Rypdal, sang og Ane Rypdal, orgel.

24.desember. Spjelkavik kyrkje kl. 14.30
Julaftangudsteneste v/ Bjarte Hove
Spjelkavik barne-og ungdomskantor synger.
Ane Rypdal, orgel.

24.desember. Spjelkavik kyrkje kl. 16.00
Julaftangudsteneste v/Bjarte Hove
Åse skolekorps spiller.
Ane Rypdal, orgel. Silke Rypdal og Agnes Lindqvist, sang.

 
Hatlehol

24.desember. Hatlehol –Ålesund folkehøyskole.kl. 15.00
Julaftangudsteneste v/ Knut Bjune.
Sammensatt band. Ragnhild Eide Akslen, sang.

25. desember. Spjelkavik kyrkje kl. 11.00
Gudsteneste. Nattverd v/ Bjarte Hove og Knut Bjune
Kyrkjekoret, blåsergruppe. Ane Rypdal, orgel. Kyrkjekaffe.

29.desember. Spjelkavik kyrkje kl. 11.00
Gudsteneste, dåp v/Jan Løkkeborg.
Arvid Havåg, orgel.

31. desember. Spjelkavik kyrkje. kl. 21.00
Nyttårsgudsteneste v/ Knut Bjune
Arvid Havåg, orgel. Eero Voitk, cello

1.januar. Spjelkavik kyrkje. Kl. 11.00
Gudsteneste, nattverd v/Kirsti Evensen Bjåstad
Arvid Havåg, orgel.
 
Julefest. 4. januar kl 17:00 i Spjelkavik kyrkje.
 
(Saken fortsetter under bildet):

PINSEKIRKEN FILADELFIA.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Pinsekirka Filadelfia.

Til vanlig har menigheten sine gudstjenester søndager klokken 11.30, og er ellers en aktiv menighet med medlemmer i alle aldre.
 
Dette kan være stedet for deg som foretrekker litt løsere ”snipp”.
 

24.desember kl. 15.00. Pinsekirka Filadelfia.

En times gudstjeneste med julesanger, juleevangeliet og masse julestemning, lover menigheten de som besøker kirken julaften.
 
(Saken fortsetter under bildet):

BORGUND KIRKE.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Borgund kirke.

Ingen kirker ligger mer idyllisk til enn Borgund kirke. Og er du riktig heldig så lager snø og vinter en julestemning uten sidestykke.
 
Borgund kirke er en gammel kirke og ble påbegynt før 1250, trolig siste halvdel av 1100-tallet. Med andre ord en middelalderkirke, tross flere branner og omfattende endringer.
Borgund kirke er en populær kirke å gifte seg i.
 
24.desember. Borgund kirke. Kl. 14.00.
Familiegudstjeneste. Prest er Kari Vatne.
Kjetil Kvangarsnes er organist.

24. desember. Borgund kirke. Kl. 16.00.
Gudstjeneste. Prest er Kari Vatne.
Kjetil Kvangarsnes er organist.

25.desember. Borgund kirke. Kl. 12.00.
Høytidsgudstjeneste. Prest er Kari Vatne.
Kjetil Kvangarsnes er organist.

29.desember. Borgund kirke. Kl. 11.00.
Gudstjeneste ved prest Reidar Standal.
Kjetil Kvangarsnes er organist.

31.desember. Borgund kirke kl. 21.00.
Gudstjeneste ved prest Reidar Standal.
Kjetil Kvangarsnes er organist.

 
Omsorgs- og sykehjemmene
 
Også omsorgs- og sjukeheimene får besøk fra Spjelkavik menighet denne jula. Og det skjer lille-julaften 23. desember.
 
Julegudstenestene står Helge Schistad for, sammen med Johan Grytten som spiller spiller, Nikoline og Julia Vattøy med sang.
Ane Rypdal spiller piano, og Jakob F. Rypdal sørger for gitarspill.
 
Dette ensemblet flytter seg på de tre sentrene, og begynner på Blindheim omsorgssenter.
 
Blindheim omsorgssenter kl. 12.00.
 
Åse sjukeheim kl. 14.00.
 
Spjelkavik omsorgssenter kl. 16.00.
 
Vi gjør oppmerksom på at det også finnes en rekke andre menigheter i vårt område. Menigheter vi ikke har tatt med her, men som også har tilbud til troende i jula.
Vi tar et forbehold om feil i tidene som er oppgitt over.