TEAM SPJELKAVIKA: Stiftelsen av Team Spjelkavika er unnagjort. Med i styret er f.v. Torbjørn Aarø, Thomas Albertsen (advokat og skrivende sekretær), Kari Janne Myklebust, Tore Steinsholt, Torgeir Belsvik, Julia Stuen, Karoline Blengsli, Kurt Svendsen, Fridgeir Walderhaug og Glenn Struck. Per Ove Stølen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: LINA WALDERHAUG


Lager Vikadagene

Team Spjelkavika har sette dagens lys. Nå begynner jobben.


byline pk

8.april 2020baronen pageann

 

Spjelkavika.no | TEAM SPJELKAVIKA:  Og jobben blir å lage aktivitet i Spjelkavika, og hovedarrangementene er Vikadagene og Pederløpet.

 
Aktivitet og moro
-Formålet vårt er å skape moro, aktivitet, inntekter til frivilligheten og å få næringslivet med på laget. På mange måter startet det da vi hadde den store Akedagen i fjor. Det sier daglig leder og styreleder for Team Spjelkavika, Fridgeir Walderhaug, som også er redaktør for Spjelkavika.no.
 
I februar, før coronaviruset satte landet på vent, ble det avholdt stiftelsesmøte hos Thon hotell Baronen. I forkant har gruppen møttes jevnlig på Spjelkavik Panorama for å planlegge arbeidet videre.
 
Ti personer er med i styret til den nye organisasjonen, i tillegg til Thomas Albertsen som er organisasjonens advokat og skrivende sekretær.
 
JA-folk
-Hvem er med i den nye organisasjonen?
-I styret har vi vært så heldige å få med oss en haug JA-folk fra forskjellige sammenhenger.
Noen har lang erfaring fra Spjelkavik skolekorps. Andre har lang fartstid i Spjelkavik idrettslag, og noen har begge deler. I tillegg har flere vært sentrale med å arrangere festivaler, og vi har med oss folk fra næringslivet i Spjelkavika.
 
Disse er med i styret til Team Spjelkavika; Nestleder er Karoline Blengsli, økonomiansvarlig Julia Stuen, sponsor og markedsansvarlig Tore Steinsholt, sportslig leder Kurt Svendsen, innkjøpssjef Torgeir Belsvik, arenaleder Glenn Struck og styremedlemmene Kari Janne Myklebust, Torbjørn Aarø og Per Ove Stølen.
Sammen skal vi lage aktivitet og moro, men vi trenger flere frivillige til å delta.
(Saken fortsetter under bildet):

PEDERLØPET: Også i år skal Pederløpet arrangeres under Vikadagene.
Foto: ELLEN DALELI


Vil ha frivillige

-Da kan en melde seg på?
-Ja. Alt dreier seg om at Spjelkavika skal være en attraktiv plass både og bo, drive næringsvirksomhet og finne gode fritidstilbud.
Da må det skje ting. Derfor er det fritt fram for de som ønsker det å sende oss en melding og sette seg på liste som frivillig i Team Spjelkavika, sier styrelederen og legger til viktigheten av arbeidet for frivilligheten.
 
-Det er frivilligheten som skal tjene økonomisk på dette. Og her er flere aktører fra næringslivet med, og enda flere har meldt seg. Det gjør at vi har en betraktelig større mulighet til å nå målene. Spjelkavika er verdens flotteste plass å bo, og skal bli enda bedre, og ikke minst mer morsom.
-Flere helt nye instanser er under oppseiling for å gjøre bygda og bydelen mer attraktiv, Team Spjelkavika er en av dem, og vi akter å samarbeide med alle gode krefter, sier han.
 
Vikadagene

Snart vil de også slippe nyheter rundt arrangementet som er lagt til siste helga i august.

 
Team Spjekavika har laget egen nettside, i tillegg til side på Facebook. Nettavisen Spjelkavika.no er med som partner og vil servere nyhetene etter hvert som de kommer både i avisa og plattformene de råder over på Facebook og Instagram, deriblant gruppen "Det skjer i indre bydel" på Facebook.
 
-Send gjerne en epost og meld deg som frivillig, og husk at dette skal være moro for alle. Send gjerne til fridgeir(a)vikadagene.no så skal jeg føre deg opp på lista, sier han.