bussterminal3

LANGT GJERDE:   Statens Vegvesen satte i går opp gjerdet samferdselsutvalget i fylket bevilget 500.000 kroner til, etter protestbrev fra Nettbuss sitt verneombud. Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG  / spjelkavika.no


Gjerdet på plass

Etter at verneombudet i Nettbuss Ålesund slo alarm i mars, kom sikkerhetsgjerdet på plass mandag.byline friwal                                7.november 2017


baronen pageann

 

Spjelkavika.no | NYHETER: I mars slo verneombud Ståle Nakken i Nettbuss Ålesund alarm om forholdene ved bussterminalen på Moa. Nå er gjerdet langs hele sørsiden av terminalen kommet opp.

 

 

facebookknapp

 dagotto ann

Advarte i brev

”Utforming av terminalområdet, trafikktetthet og kjøreretning fører til at vi daglig har livsfarlige situasjoner”, heter det blant annet i brevet Ståle Nakken sendte Statens Vegvesen i mars.

Det resulterte i møter og påfølgende synfaring med representanter fra Nettbuss, fylkeskommunen, Amfi Moa, drosjenæringen og Statens Vegvesen.

Og det er sistnevnte instans som har ansvaret for trafikken ved terminalen, og som nå setter opp gjerdet, etter at samferdselsutvalget i juni enstemmig vedtok å bevilge 500.000 kroner til gjerdet.


(Saken fortsetter under bildet):

 

nakken page

 

VARSLET:  Ståle Nakken, verneombud i Nettbuss Ålesund skrev brev til fylket om de livsfarlige forholdene ved terminalen. Nå er han hørt. Problemet med trang passasje der bussene må kjøre opp på gangfeltet framfor terminalen (som på bildet) er det ikke gjort noe med i denne omgang.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Omkom

Rundt 5.000 mennesker reiser til og fra bussterminalen på Moa hver dag, og siden åpningen i 2005 har det skjedd flere nestenulykker og ulykker. I november 2011 omkom en eldre dame da hun ble truffet av en buss.

For bussjåførene har terminalen vært ei hodepine helt siden åpningen i 2005.

Mye av problemet er fotgjengere som krysser over bussenes kjørefelt for å ta en snarvei til busstoppene, eller inn til terminalen og kjøpesenteret.

Ofte kommer disse fotgjengerne direkte inn i blindsonen til sjåførene, som må ha alle sanser på høygir for hver meter de kjører på terminalen.


(Saken fortsetter under bildet):

 

bussterminal front

 

LIVSFARLIG:  Det er snarvveien disse to unge guttene bruker som nå vil bli stengt med det nye gjerdet.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Langsgående gjerde

Gjerdet som strekker seg helt fra hovedveien mellom kjøpesenteret og omsorgssenteret går hele veien opp mot inngangen til Amfi Moa nord. Og i hver ende vil noen meter gjerde gå nordover, noe som vil gjøre at det er en omvei for fotgjengere å gå inn på området til bussene.

Gjerdet vil ha "hull" et par plasser der det er forsvarlig å "lose" fotgjengere inn og ut av området, samt en åpning for kryssende privatbiltrafikk inn og ut av kjøpesenterets parkeringsplasser.

 

Flere forslag

Det har vært flere forslag til hvordan en kan øke sikkerheten ved bussterminalen på Moa, og gjerdet som nå kommer opp er å anse som et midlertidig tiltak.

Sjåførene ved Nettbuss Ålesund har blant annet skissert et opplegg med en ny langsgående terminal mellom Moa nord og Moa syd. I et slikt perspektiv vil bussene kjøre inn og ut av ei stor og lang busslomme.

Arealplanen for hele Moaområdet i framtiden er ikke kommet enda, og det knyttes forventning til at de planene inneholder planer for en ny og sikrere bussterminal.