blindheimstunnelen

ØNSKER FORBUD:   Statens vegvesen ønsker sykkelforbud i blant annet Blindheimstunnelen (bildet) og Moatunnelen. Fra før er det sykkelforbud i 19 tunneler her i fylket. Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG  / spjelkavika.no


-Sikkerheten er viktigst

Statens vegvesen mener sikkerheten må gå foran når de nå foreslår sykkelforbud.byline friwal                                6.juli 2018


baronen pageann

 

Spjelkavika.no | Nyheter: Blindheimstunnelen og Moatunnelen er to av de fem tunnelene her i fylket Statens vegvesen vil ha sykkelforbud.

 

facebookknapp

 

Sendt på høring

De andre er Øksendalstunnelen i Sunndal, Innfjordtunnelen i Rauma, og Hareidsporten i Hareid.

 

-Vi er i gang med en gjennomgang av sikkerheten for myke trafikanter i alle tunnelene våre. I disse fem tunnelene er det åpenbart ikke forsvarlig for de som sykler og går. Derfor er vår faglige anbefalning at det innføres forbud nå, selv om det ikke er alternativ rute for alle tunnelene. Sikkerheten er viktigs, sier seksjonsleder Lisbeth Smørholm i Statens vegvesen i en pressemelding.

Forslaget fra Statens vegvesen er nå sendt ut på høring til politiet, fylkeskommunen og kommunene som blir berørt av forslaget.

 

Sikkerheten viktigst

Det er fra før 19 tunneler i Møre og Romsdal der det ikk er tillat å gå og sykle. Dette gjelder blant annet de undersjøiske tunnelene, og tunneler der det finnes en åpen, trykk og offentlig eid alternativ rute for syklistene.

For både Moatunnelen og Blindheimstunnelen mener Statens vegvesen det er gode alternative ruter for syklister og myke trafikanter.


(Saken fortsetter under bildet):

sykkeldama4

MYKE TRAFIKANTER:  Statens vegvesen mener hensynet til sikkerhet må gå først.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Blindheimstunnelen

Statens vegvesen argumenterer for forslaget om forbud, og for Blindheimstunnelen, som er 840 meter lang, mener Statens vegvesen at trafikkmengden på 21.900 kjøretøy i døgnet gjør det uforsvarlig å ha myke trafikanter i tunnelen.

Statens vegvesen mener også det er gode muligheter for å sykle utenom tunnelen. Disse alternativene mener de bør skiltes med sykkelvegvisning.

 

Moatunnelen

For Moatunnelen, som er 560 meter lang, og som har en belastning på 10.550 biler i døgnet, mener Statens vegvesen at alternative ruter er gode nok.

De mener at det også her bør skiltes med sykkelvegvisning.

 

Statens vegvesen har satt fristen for innspill fra de ulike aktørene til 1.september.