DET VAKRESTE: Geir Ove Leite er Arbeiderpartiets varaordførerkandidat til valget, og varaordfører i Skodje. Nå går han og Arbeiderpartiet ut med hvilket kommunevåpen den nye kommunen bør ha. -Vi går for det vakreste, Ålesund sitt gamle byvåpen fra 1898, sier han.


Avgjør saken

Når Arbeiderpartiet nå flagger syn i striden om byvåpenet, ja så har de i realiteten avgjort saken.


byline pk

12. juni 2019baronen pageann

 

Spjelkavika.no | POLITIKK: Ålesund Arbeiderparti går inn for å beholde Ålesund kommunes gamle byvåpen som byvåpen for den nye storkommunen.

Det bekrefter partiets varaordførerkandidat, og varaordfører i Skodje, Geir Ove Leite i en pressemelding.

 

Respekt for prosessen

Fra før har både Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet gått ut med hva de mener bør være den nye kommunens byvåpen. Og med det har de faktisk brutt en prosess de selv har vært med på å vedta i fellesnemnda for nye Ålesund kommune.

Slikt skal en kanskje ikke snakke så mye om, for det er tross alt valgkamp. Og i tillegg kommer jo Arbeiderpartiet nå med sitt syn. Et syn som i praksis avgjør hele diskusjonen, og vi kan puste lettet ut.

-For Ålesund Arbeiderparti har det vært viktig å ha respekt for den prosessen alle partiene ble enige om, forteller Leite, og forklarer hva som er bakgrunnen for at Arbeiderpartiet nå går ut med sitt syn i saken.

-At det nå er lagt fram to forslag, og at flere andre partier tidlig gikk ut med sitt syn, mener vi i Arbeiderpartiet at det nå er greit at også vi går ut med vårt syn, sier Leite.

Ålesund Arbeiderparti vil gå for byvåpenet Ålesund fikk laget til byens 50-årsjubileum i 1898, utformet av Andreas Bloch

 

Det vakreste

-Jeg jobber på Latin-skolen og går forbi portalen til Aspøy skole svært ofte, og jeg må innrømme at jeg synes byvåpenet som står i en slags rosett ved inngangsportalen er utrolig vakkert, forteller Leite.


(Saken fortsetter under bildet):

ALTERNATIVENE: I tillegg til Ålesund sitt gamle byvåpen har byråene I&M og ELLE mELLE lagt fram sine tanker rundt et nytt byvåpen.
Ill: Ålesund kommune


-Når vi så de to forslagene som nå er lagt fram var vi ikke i tvil om at det eneste riktige er å gå for det vakreste, Ålesund sitt gamle.

Mitt personlige syn rundt forslagene er at det ene alternativet er en salgs ”oppfrisking” av det gamle, men jeg kan ikke se hvorfor vi skal gå for et som ligner det gamle.

Alternativ 2, med fem streker som skal symbolisere de fem kommunene mener jeg vil gi oss en utfordring. For hva om det kommer to kommuner inn i tillegg?

For oss blir alternativ 2 derfor uaktuelt. Vi eller noen andre kan si om Sula og Giske en eller annen gang kommer inn i storkommunen.

 

Dyrt

-Samtidig er det en stor kostnad å skifte kommunevåpen, det vil vi gjerne slippe.

Alt dette gjør at Ålesund Arbeiderparti ønsker å gå for det flotte heraldiske byvåpenet Ålesund kommune har i dag, sier Geir Ove Leite i pressemeldingen.

Ålesund Arbeiderparti har som vedtak at Ålesund kommunes byvåpen skal legges fram som et alternativ når saken skal avgjøres.

Derfor vil Ålesund Arbeiderparti nå foreslå at Ålesund kommunes byvåpen skal bli den nye storkommunens framtidige byvåpen, heter det i pressemeldingen.

 

Fra 1898

Ålesund kommunes byvåpen ble altså tatt i bruk i 1898, og tegnet av Andreas Bloch.

Byvåpenet er et såkalt ”heraldisk byvåpen” og pryder blant annet tre glassmalerier i Ålesund kirke, donert av Keiser Wilhelm II.

Kommunevåpenet viser en «Sunnmørsåttring» eller «sunnmørsbåt» og med tre torsker nederst og ei murkrone på toppen.

Byvåpenet symboliserer en viktig næring for både Ålesund og regionen rundt oss, fiske og fangst.