VEKST: Spjelkavika og området rundt Amfi Moa har vokst mye de siste årene. Det aktualiserer dialogmøtet som arrangeres tirsdag. Foto: SPJELKAVIKA.NO


Inviterer bredt

Flere aktører inviteres til det innledende dialogmøtet.

 


byline friwal

11.februar 2021baronen pageann

 

Spjelkavika.no | Nyheter: Det er på oppdrag fra politikerne at Ålesund kommune nå inviterer til dialogmøte for å belyse ungdomsmiljøet i området rundt kjøpesenteret på Moa.

Stor vekst
Det skriver Ålesund kommune i en pressemelding.
 
Kommunen og politikerne mener et slikt møte har aktualisert seg den siste tiden.
 
I etterkant av utbyggingen av både sentermasse, butikker, ny kino, svømmehall, skatepark og andre aktivitetstilbud ser en at stadig flere ungdommer, både lokale og tilreisende, kommer til Moa-området for å være der og treffe andre.
 
Denne situasjonen innebærer både muligheter og utfordringer i arbeidet for et trygt miljø, heter det i pressemeldingen.
(Saken fortsetter under bildet):

NYE TILBUD: Amfi Moa har de siste årene utvidet senteret mye, og med nye tilbud som blant annet kino. Nå kommer enda flere tilbud i senterets nye del. Tilbud som nok tiltrekker seg barn ogungdom.
Foto: Spjelkavika.no


Inviterer

Kommunen går bredt ut i sin invitasjon der de ønsker ungdommene, frivillige organisasjoner, næringsliv, kommunen, representanter fra FAU og nærliggende skoler, kjøpesenterledelsen, politiet, konfliktrådet, kommunedelsutvalg, ungdomsråd og representanter fra relevante kommunale tjenester.
 
Formålet med møtet er at en sammen drøfter status og blir enige om å gjennomføre tiltak for å skape et godt og trygt miljø for den sosiale møteplassen området jo har blitt de siste årene.
 
Et av målene med møtet er å kartlegge situasjonen og få en felles oversikt over mulighetene og utfordringene sett fra ulike ståsteder.
 
Det er ungdom som skal starte som innledere til møtet som skal foregå på Teams førstkommende tirsdag.