hoppskade page

AKESKADER:   Sporene etter akingen er tydelige i plastdekket som er lagt i bakkene. Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG  / spjelkavika.no og PRIVAT


Aking ødelegger plastdekket

Aking er strengt forbudt, sier de frivillige i hoppgruppa.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                12. januar. 2017


naf 480page

Spjelkavika.no | SPORT : Ett snaut år er gått siden det første hoppet ble foretatt i de nye hoppbakkene ved fjellet.

 

facebookknapp

 

Dugnad

Men ikke alle ser det nødvendig å ha ski på beina for å bruke bakkene. Det skaper problemer for de frivillige som har brukt tusener av dugnadstimer for å få på plass dette flotte tilbudet.

 

LES OGSÅ: Tusenvis av dugnadstimer

DE GJØR FERDIG BAKKENE

hoppgress04

 

For når siste rest av snøen vi hadde i forrige uke forsvant, kunne en se tydelige skader på plastbelegget som er lagt i bakkene etter at noen har holdt på med aking i bakkene. Dette er forbudt og det er satt opp skilt ved bakkene.

 

De tre hoppbakkene, hvorav to er ferdige, er helårsbakker der unnarennet er dekket med et spesielt plastgress. Et materiale som ikke bare koster penger, men som også er svært arbeidskrevende å legge.

 

Tydelige skader

De frivillige i hoppgruppa har oppdaget skader i bakkene etter akeaktiviteten der noen i tillegg har brukt campingstoler for å ake i unnarennet.

Hoppgruppa fortviler også over at noen har hatt sendt spiker og småstein ned overrennet som er belagt med skinner av plast og porselen.

Dette er det trolig noen som har moret seg med fra toppen.

 

Farlig

Steinene og spikrene i overrennet har resultert i at hopperne har fått skader på skiene.

 

Det er heller ikke ufartig at hoppere med ski kjører over fremmedlegemer i sporet.

 

Hoppgruppa ber derfor folk respektere akeforbudet, og at aktiviteten med å sende fremmede gjenstander ned overrennet ikke gjentar seg. Det er kun hoppski som skal benyttes i bakkene.