SENTRUM: Fra mars til juni - juli blir det graving av siste del gjennom Spjelkavik sentrum til Vikakroken. Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / spjelkavika.


Ferdig i sommer

Forurensing, vannmengder, julehandel og røtter har forsinket arbeidet.

 


byline friwal

9.desember 2020baronen pageann

 

Spjelkavika.no | NYHETER: Siden i fjor høst har Spjelkavik sentrum vært preget av gravearbeid der målet har vært å styrke infrastrukturen fra et gammelt vann- og avløpsnett, til nytt og betraktelig mer miljøvennlig nett. Det har en lykkes god med så langt.

Ny økt i mars
-Ja, vi har allerede fått meget positive resultater ved Sandingane og kontroll på vannmengdene vi har slitt med i årevis for pumpestasjonen der ned.
 
Det sier Einar Løkken som er avdelingsingeniør i Ålesund kommune.
Han legger ikke skjul på at gravingen har tatt tid, og at en har møtt på flere hindringer på veien.
 
-I fjor stanset vi gravearbeidet i sentrumsgata gjennom Spjelkavika med tanke på julehandelen, dette, og i påvente av at vinteren skal gi seg, vil vi også ta hensyn til i år, og starter opp graving i mars 2021. Da fortsetter vi fra Spjelkavikvegen 55 til Vasstrandvegen 1. (Fra Fagrør og Leine Frisør til Vikakroken. Joun.anm).
 
Forsinkelser
Løkken forteller at en i pausen fra gravingen ble satt i gang rørtrekk i de gamle rørene i elva, da de gamle tok inn vann fra elva i skjøtene. Og her oppdaget en at hovedrører langs elva ikke tok unna vannmengdene som kom, noe som ga store utfordringer.
Entrprenør, brannvesenet og spyle/sugebil måtte jobbe hardt i lag for å holde vannmengdene unna.
 
-De gjorde en stor innsats og fortjener takk for den jobben, sier Løkken.
 
Dette førte til videre forsinkelser og arbeidet i sentrumsgata måtte settes på vent.
 
-En har aldri klart å se med inspeksjon hva som gjorde at røret sto full i vann, men vi hadde en anelse om årsaken. En er gjenstander i røret vi ikke klarte å spyle ut, og har derfor laget en «bypass» rundt problemet, sier han.
 
Entreprenøren møtte nye utfordringer da det skulle legges ny avløpsledning fra Mittetparken til Kiwi i sentrm.
(Saken fortsetter under bildet):

TIL VIKAKROKEN: Siste del av gravingen gjennom Spjelkavik sentrum starter i mars. Da skal en grave seg helt fram til Vikakroken (i bakgrunnen). Arbeidet avsluttes i juni - juli.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Røtter

-Der er det store digre trær med store røtter, og et nettverk av mindre røtter. Disse ga oss en utfordring, men fikk løst dette med kontrollert kutting slik at inngrepet ikke ga store skader på vegetasjonen.
 
-Samtidig ble det avdekket to nedgravde tanker og grunnforurensning i grunnen under Kiwi, der Spjelkavikruta holdt til tidligere og hadde verksted. Her ble det foretatt analyser før nødvendig arbeid ble utført slik at denne forurensingen ikke skulle spre seg med vannet i grunnen rundt rørene, og så havne i elva. Alt dette var nødvendig, men tok tid, sier Løkken.
(Saken fortsetter under bildet):

VIKTIG: Vann og avløp siger ned mot Sandingane. Det har gitt pumpestasjonen store utfordringer nå store vannmengder ble ført ned grunnet lekkasje i rørnettet. Nå har dette arbeidet gitt svært gode resultater.
Foto: ARVID HJELM / Spjelkavika.no


Sandingane

Situasjonen rundt rekreasjonsområdene ved Sandingane har vært viktig når Ålesund kommune startet med dette arbeidet.
Spjelkavikelva renner ned til området, og avløpet har tilrenning mot badeplassen og området rundt.
 
En har tidligere hatt problemer med uheldige direkteutslipp til fjorden da pumpene ikke har klart å ta unna for de store vannmengdene som har kommet fra blant annet innlekking av elvevann i de gamle og dårlige skøytene.
 
-Dette arbeidet viser meget positive resultater, sier han.
 
For tiden er det også et pågående arbeid i Nedregårdsvegen og vil pågå som normalt fram til våren, sier Løkken, som nå planlegger siste graving gjennom sentrum.
 
-Da skal vi legge til rette for sikring av drikkevannsforsyningen fra Spjelkavika til Magerholm, og erstatte vannledningen som har plaget oss med gjentatte brudd, samt at vi får separert overflatevann fra Kristianplass (Sparebanken Møre. Journ. Anm) og fra en bekk i Vasstrandvegen.
 
Arbeidet vil altså foregå fra mars og fram til juni – juli, sier Einar Løkken, som fram til da lover en gravefri jul og vinter i sentrum.