ORIENTERTE: I tillegg til kommunelege Alexander Wiik fikk miljøvernminister Espen Barth Eide orientering om veiplaner og drikkevann av avdelingsleder Bjørn Skulstad (t.v) og virksomhetsleder Arne Olav Bang. Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / spjelkavika.no


Vei og vann

Ble orientert om veiplaner.


byline friwal

PUBLISERT
8.september 2023Spjelkavika.no

NYHETER

DRIKKEVANN

MILJØ:

 

Miljøvernministeren møtte kommunens folk for orientering ved Brusdalsvannet.

 

Aktuelt tema

Et svært aktuelt tema var grunnlaget for orienteringen da miljøvernminister Espen Barth Eide (Ap) besøkte Spjelkavika og Brusdalsvannet i Vasstranda torsdag.

For Statens Vegvesens planer om en firefelts vei i den eksisterende traseen skaper bekymring hos de som forvalter drikkevannet og folkehelsen i kommunen.

Avdelingsleder for vann, Bjørn Skulstad, virksomhetsleder for vann, Arne Olav Bang og kommuneoverlege Alexander Wiik var blant de som redegjorde for både planene og bekymringene.

 

Miljøgifter

-Det verste scenariet er at vi kan ende opp med ikke å kunne drikke vannet grunnet miljøgifter, sa Wiik, og etterlyste nytenking.

-Spørsmålet er om vi skal fortsette på samme sti med samme trasé, eller tenke nytt, sa kommuneoverlegen etter spørsmål fra statsråden om planene var nettopp samme trasé.

SVV sitt ansvar

På spørsmål fra Spjelkavika.no om kommunen har kommet med alternativer til trasevalg, svarte Skulstad at det ikke var kommunens ansvar.

-Det ansvaret ligger hos Statens Vegvesen. Det er deres jobb.
Det er pekt både på å legge veien på nordsiden av Holsfjellet, eller tunnel.

 

Skjult forurensing

Det er ikke bare en vei i funksjon som bekymrer.

-Å utvide veien betyr mye graving. Og vi vet ikke om gravearbeidet som må til vil forløse forurensing som allerede ligger i grunnen, påpekte Skulstad.

Miljøvernministeren sa at det er klare regler for å beskytte drikkevannskilder i Norge.

Brusdalsvannet har vært drikkevannskilde siden 1980, og reglene for bevegelser og bruk av vannet har stadig blitt strammet til opp gjennom årene.