FLYTTES HIT: Snart er det start på det nye busstoppet og gangfeltet over elva og kanalen i Spjelkavik sentrum. Her, mellom de to broene kommer busstoppene etter utvidelsen på rundt seks meter. Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / spjelkavika.no


På femte året

Nå skjer det endelig noe.


byline friwal

PUBLISERT
27. juni 2024


 

Spjelkavika.no

BYPAKKE ÅLESUND

FERDIGSTILLELSE

SPJELKAVIK SENTRUM:

 

Innbyggere i Spjelkavika er mektig lei av at arbeidet i sentrum ikke blir sluttført.

Samtidig har andre prosjekter blitt påbegynt og ferdigstilt.

Nå sist Vestmoa og sykehuskrysset.

 

Startet i 2019

Høsten 2019 startet kommunen med graving i Spjelkavik sentrum for å få bedret vann og avløpssituasjonen i området.

Etter hvert kom også Bypakke Ålesund inn i bildet for å lage en bedre løsning for bussene, samt fotgjengere og syklende.

Og det er nettopp dette arbeidet som har "hengt" igjen i lang tid etter at det øvrige arbeidet er ferdig.

 

Tatt for lang tid

Reaksjonene inn til Spjelkavika.no har ikke vært få.

-Ja, dette har dessverre tatt alt for lang tid, sier Helene Vorren, rådgiver i miljø og samferdselsavdelingen til Ålesund kommune.

-Det en hel del som skal på plass når en skal utføre arbeid i vassdrag, som her består av ei elv og en kanal.

 

Mye arbeid

-Hvorfor startet dere med arbeidet på området så tidlig i prosessen når det var påkrevd ekstra tillatelser?

-Rett og slett fordi vi ikke så for oss at dette skulle ta så lang tid.

-Når vi går ut over gjeldende reguleringsplan for området, som vi gjør her, så betyr det mye arbeid for å få dette på plass.

-Det har tatt lenger tid enn vi forventet, sier Vorren, som endelig kan si at det er bevegelse i saken.

 

Fikk et av to løyver

-Ja, for rett før du ringte fikk vi beskjed fra Statsforvalteren om at det nødvendige "løyve til tiltak i vassdrag" var godkjent.

-Nå står bare igangsettelsestillatelse fra kommunen igjen. For både entreprenøren og vi er klare til å ta fatt.

-Hvor lang tid vil det ta for å få dette løyvet på plass?

-Det er vanskelig å si siden det er ferieavvikling, men vi har dårlig tid på oss.

(Saken fortsetter under bildet):

PLANTEGNINGEN: Slik ser kommunen for seg at området skal se ut. Her ser vi broutvidelsene over kanalen og elva, samt busstoppet. Flomvollen er merket gult langs elva.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no

Fått frist

-Har dere en frist?

-Ja. Saken er at arbeidet ved elva og vassdraget må være ferdig innen 30.september. Det blant annet på grunn av gyting til fisk i elva, forteller Vorren.

 

Blir busslomme

Spørsmålene har også vært mange om løsningene som er valgt for busstoppet og for arbeidet i området generelt. 
Flere har vært bekymret for om det blir et langsgående gatestopp for bussene, slik Statens Vegvesen har laget like vest for Vindgårdskiftet.

-Nei, det vil ikke bli et gatestopp for bussene som vest for Vindgårdskiftet, men et vanlig busstopp der bussen kjører av vegen og inn på stoppet, understreker Vorren.

-Her er det snakk om å utvide de to broene over kanalen og elva med rundt seks meter.
Selve busstoppet blir mellom elva og kanalen, med busskur, og det blir gang- og sykkelvei videre oppover til det nye fortauet. (Se plantegningen over).

(Saken fortsetter under bildet):

SLUTT: Snart blir det slutt på det midlertidige busstoppet i Spjelkavik sentrum.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no

Flomvoll

-Det inngripende arbeidet i selve vassdraget, altså elva, er en flomvoll som må lages, og utvidelsen av broene, som egentlig er to ekstra broer består av fundamenter som skal på plass over elva og kanalen.

-Det er også uferdig arbeid inn mot Vikakroken. Vil det skje noe der?

-Ja. Her vil forlengelsen av gang- og sykkelstien komme fra busstoppet og østover mot Vikakroken, langs det gamle menighetshuset.

-Krysset ved Vikakroken blir smalet noe inn, så dette skal nok bli fint, sier Vorren, som nå håper Virksomhet Plan og Bygging raskt gir igangsettelsesgodkjenning for arbeidet, sier hun.

 

Enkel sak

-Når tror du arbeidet er ferdig.

-Nei det våger jeg meg ikke på å si, ganske enkelt fordi det har vært så store forsinkelser. Det var jo ikke meningen at dette skulle ta så lang tid.

-Men i dag kom det endelig en bevegelse i saken med brevet fra Statsforvalteren, så får vi håpe at det er en relativ enkel sak å få igangsettelse, sier hun.

 

(Saken fortsetter under bildet):

FORSKJØNNES: Store deler av området er preget av ufullstendig arbeid. Nå vil også dette bli utbedret og ferdig.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no

 

FORTAU: Nord for elva og kanalen er det allerede etablert fortau. Dette vil forlenges over broutvidelsene og ned forbi det midlertidige busstoppet og østover langs Menighetshuset (bildet til høyre) og til Vikakroken (Nybåmarka). Innkjøringen til plassen vil også bli smalere.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no

SKAL BORT: Snart er det midlertidige busskuret historie, og området skal opparbeides med fortau, gress og generell forskjønning.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no